Monthly Archives: gegužės 2016

Ieškinys dėl sutarties pripažinimo negaliojančia

Atsisiųsti   VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMUI Laisvės pr. 79A, Vilnius       Ieškovė: Vardenė Pavardenė asmens kodas 198489156 gyv. Vilniaus g. 13, Vilnius   Atsakovas: Vardenis Pavardenis asmens kodas 189161651 gyv. Kauno g. 5, Vilnius       IEŠKINYS 2013-07-01 Vilnius   Dėl žemės sklypo dalies ir gyvenamojo namo dalies dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia […]

Read More

Pareiškimas dėl skolos priteisimo

Atsisiųsti     VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMUI Laisvės pr. 79 A, LT-08531 Vilnius   PAREIŠKIMAS 2014-03-17 Vilnius   UAB „Įmonė“, adr. Gedimino pr. 1, LT- 01121 Vilnius, į/k 15168461, a/s LT15616848186485, AB Ūkio bankas, PVM mokėtojo kodas LT15641864, (kreditoriaus v., pavardė, adresas, a. k. arba juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, a. s. Nr., kredito įstaigos […]

Read More

Paprastasis, neprotestuotinas vekselis

Atsisiųsti     Paprastasis vekselis   _____________________________EUR (skolos suma skaičiais)   (______________________________________________________eurų) (skolos suma žodžiais)   20  m.                   mėn.  d. (išrašymo vieta)                                                   (išrašymo data)     Šiuo paprastuoju vekseliu ________________________________________________, (Vardas pavardė) asmens kodas _____________________, gyvenantis adresu ___________________________, besąlygiškai įsipareigoja sumokėti ______________________________________________, (Vardas pavardė) asmens kodas _____________________, gyvenančiam adresu ___________________________, skolos sumą sudarančią __________________ EUR […]

Read More

Civilinė atsakomybė ir jos sąlygos

Situacija, kai viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar sumokėti netesybas, o kitas šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius ar sumokėti netesybas, kyla tik esant civilinei atsakomybei. Civilinei atsakomybei atsirasti yra būtina tenkinti 4 sąlygas, t.y.: turi būti atlikti neteisėti veiksmai, dėl padarytų neteisėtų veiksmų kyla žala, tarp veiksmų ir žalos yra priežastinis ryšys, žalą […]

Read More

Drausminės nuobaudos ir jų skyrimo pagrindai

Darbo kodekse įtvirtinta, kad drausminės nuobaudos gali būti skiriamos tik darbo drausmės pažeidimą padariusiam darbuotojui. Pažeidimo pagrindą sudaro darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės. Darbo kodekso 235 straipsnyje yra įtvirtintas sąrašas darbo pareigų pažeidimų, kurie laikomi šiurkščiais ir, už kuriuos darbuotojas gali  būti atleidžiamas iš darbo iš karto. Svarbu tai, kad […]

Read More

Visiškos materialinės atsakomybės sutartis

Visų pirma būtina aptarti, kas iš viso yra laikoma materialine atsakomybe. Tiek Darbo kodekse, tiek teismų praktikoje nurodyta, kad materialinė atsakomybė pagal darbo teisę yra savarankiška atsakomybės rūšis, kurios tikslas yra atlyginti turtinę žalą, susijusią su darbo pareigų vykdymu, padarytą kitam darbo teisinio santykio subjektui. Bendriausia prasme materialinė atsakomybė atsiranda dėl teisės pažeidimo, kurio vienas […]

Read More

Santuokos nutraukimas dėl kito sutuoktinio kaltės

Civilinio kodekso 3.60 straipsnyje yra įtvirtinta galimybė nutraukti santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės. Sutuoktinis gali būti pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Taip pat preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą […]

Read More

Asmens pripažinimas neveiksniu

Civilinio kodekso 2.10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fizinis asmuo, kuris dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu. Neveiksniam asmeniui yra nustatoma globa. Taigi neveiksnumo pripažinimo pagrindas yra asmens psichinės ligos arba silpnaprotystė. Nepakanka vien to, kad asmuo sirgtų tokia liga ar būtų silpnaprotis, dar būtinas kitas elementas […]

Read More

Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio

  LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTROĮSAKYMASDĖL REKOMENDACIJŲ DĖL CIVILINĖSE BYLOSE PRITEISTINO UŽMOKESČIO UŽ ADVOKATO AR ADVOKATO PADĖJĖJO TEIKIAMĄ TEISINĘ PAGALBĄ (PASLAUGAS) MAKSIMALAUS DYDŽIO PATVIRTINIMO2004 m. balandžio 2 d. Nr. 1R-85Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 36-1340) 12 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos advokatų […]

Read More

Minimali mėnesinė alga MMA 2015

Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga    Laikotarpis Minimalus valndinis atlygis Minimali mėnesinė alga Vyriausybės nutarimas Nuo 2016 01 01 2.13 EUR 350 EUR 2015 m. gruodžio 2 d. Nr. 1240 Nuo 2015 07 01 1.97 EUR 325 EUR 2015 m. birželio 17 d. Nr. 615 Nuo 2014 10 01 6,27 Lt / 1,82 […]

Read More
Call Now ButtonPaskambinkite

Pin It on Pinterest