Monthly Archives: balandžio 2016

Gyvenamosios vietos deklaracija

Gyvenamosios vietos deklaravimas nesuteikia nuosavybės teisės į tą gyvenamąją patalpą, kurioje deklaruota asmens gyvenamoji vieta. Deklaravimo tikslai yra rinkti ir kaupti duomenis apie asmenų gyvenamąją vietą, siekiant vykdyti valstybinius uždavinius, gerinti administravimą, įgyvendinti švietimo, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei kitas su asmeniu, jo gyvenamąja vieta bei gerove susijusias programas, užtikrinant, kad duomenys apie asmens gyvenamąją […]

Read More

Sutuoktinių gyvenimas skyrium arba separacija

SUTUOKTINIŲ GYVENIMAS SKYRIUM ARBA SEPARACIJA Civilinio kodekso 3 knygoje 5 skyriuje yra įtvirtintas toks institutas kaip separacija. Separacija yra panaši į santuokos nutraukimą savo pasekmėmis susijusiomis su turto dalybomis ir vaikų priežiūra, tačiau teisinis statusas tarp sutuoktinių išlieka nepakitęs, teisės sudaryti kitą santuoką jie neturi.  Kitaip tariant, sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija) reiškia, kad dalis sutuoktinių […]

Read More

Pilnamečių vaikų išlaikymas

Pilnamečių vaikų išlaikymas   Tėvai turi pareigą ne tik išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, tačiau pagal Civilinio kodekso 3.1921 straipsnį, jiems kyla pareiga išlaikyti ir pilnametystės sulaukusius vaikus. Tokia norma yra įtvirtinta dėl to, nes laikomasi pozicijos, jog ir pilnametystės sulaukusiems asmenims reikalinga finansinė pagalba, kadangi jie nėra pajėgūs patys save išlaikyti. Taigi, jeigu pilnamečiam vaikui […]

Read More

Sutarties nutraukimas

KOKIOS YRA GALIMYBĖS NUTRAUKTI PASIRAŠYTĄ SUTARTĮ? Šių dienų pasaulyje žmonės pastoviai sudaro įvairias sutartis: tiek perkant, parduodant įvairius daiktus, tiek užsisakant paslaugas ir t.t. Todėl gali kilti pagrįstas klausimas, ar įmanoma nutraukti jau pasirašytą sutartį. Tam, kad atsakyti į šį klausimą, verta analizuoti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra aiškinama, kad Civilinių […]

Read More

Paveldėjimas

Pagal Civilinį kodeksą paveldėjimas yra mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Paveldėti galima dviem būdais: pagal įstatymą; arba pagal testamentą. Toliau kiekvienas iš šių būdų aptariamas atskirai: Paveldėjimas pagal įstatymą galimas, kai palikėjas nėra įstatymų nustatyta tvarka surašęs testamento […]

Read More

LUAB “LT Logistic” kreditorių susirinkimas

PRANEŠIMAS 2016 m. balandžio 4 d. Vilnius   Pranešame, kad 2016 m. balandžio 18 d. 14 val., adresu: UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“, Rinktinės g. 55-2-11, Vilnius, šaukiamas likviduojamos UAB “LT Logistic” kreditorių susirinkimas. Neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas kviečiamas 2016 m. balandžio 25 d. 14 val. tuo pačiu adresu.   Darbotvarkė: Dėl administratoriaus […]

Read More

LUAB “Expo linija” kreditorių susirinkimas

PRANEŠIMAS 2016 m. balandžio 1 d. Vilnius   Pranešame, kad 2016 m. balandžio 18 d. 10 val., adresu: UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“, Rinktinės g. 55-2-11, Vilnius, šaukiamas likviduojamos UAB “Expo linija” kreditorių susirinkimas. Neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas kviečiamas 2016 m. balandžio 25 d. 10 val. tuo pačiu adresu.   Darbotvarkė: Dėl administratoriaus […]

Read More

LUAB “Manjolita” kreditorių susirinkimas

PRANEŠIMAS 2016 m. kovo 30 d. Vilnius   Pranešame, kad 2016 m. balandžio 14 d. 10 val., adresu: UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“, Rinktinės g. 55-2-11, Vilnius, šaukiamas bankrutuojančios UAB “Manjolita” kreditorių susirinkimas. Neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas kviečiamas 2016 m. balandžio 21 d. 10 val. tuo pačiu adresu.   Darbotvarkė: Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos […]

Read More
Call Now ButtonPaskambinkite

Pin It on Pinterest