Monthly Archives: gegužės 2016

Tipinė (pavyzdinė) darbo sutartis

 Atsisiųsti DARBO SUTARTIS 201__ m. ____________d. Nr._____ _____________________________________________________________________________________ (įmonės, įstaigos, organizacijos, kitos organizacinės struktūros (toliau vadinama – darbdavys) pavadinimas, adresas; ________________________________________________________________________________________ jeigu darbdavys fizinis asmuo – vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas) ________________________________________________________________________________________ Darbdavio atstovas ________________________________________________________________________ (pareigos, vardas ir pavardė) ir priimamas į darbą asmuo (toliau vadinama – darbuotojas)  _______________________________________ (vardas ir pavardė) ________________________________________________________________________________________ (paso […]

Read More
Call Now ButtonPaskambinkite

Pin It on Pinterest