Pareiškimas dėl skolos priteisimo

Atsisiųsti

 

 

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMUI

Laisvės pr. 79 A, LT-08531 Vilnius

 

PAREIŠKIMAS
2014-03-17

Vilnius

 

UAB „Įmonė“, adr. Gedimino pr. 1, LT- 01121 Vilnius, į/k 15168461, a/s LT15616848186485, AB Ūkio bankas, PVM mokėtojo kodas LT15641864,

(kreditoriaus v., pavardė, adresas, a. k. arba juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, a. s. Nr., kredito įstaigos rekvizitai)

remdamasis LR CK 1.138, 6.35, 6.37, 6.38, 6.210 str., LR CPK 431, 433, 435, 436 str. bei 2012-12-12 PVM sąskaita-faktūra Nr. 0001654 nurodo, jog Vardenis Pavardenis užsakė paslaugas. Paslaugos buvo suteiktos ir tuo pagrindu buvo išrašyta 2012-03-17  PVM sąskaita-faktūra 1.500,00 Lt sumai. Vardenis Pavardenis žadėjo apmokėti už paslaugas, tačiau per ilgą laiko tarpą dalimis sumokėjo tiktai 500,00 Lt, šiuo metu liko 1000,00 Lt įsiskolinimas. Su skolininku buvo kalbėta telefonu bei susirašinėjama elektroniniu paštu. Esant tokiai situacijai UAB „Įmonė“ yra priversta ginti savo teisėtus interesus teismine tvarka. Pagal CK 6.210 str. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl nuo 2012-03-17 už neįvykdytą piniginę prievolę skaičiuojamos įstatyminės baudinės 5 proc. palūkanos (1000 Lt x 5 proc. = 50,00 Lt per metus, per 1 mėn. 4,17 Lt). Nuo 2012-03-17 iki 2014-03-17 yra 2 m., taigi viso 100 Lt (2 x 50 = 100).

Todėl atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes prašysime teismo priteisti  1000 Lt skolos ir 100 Lt  įstatyminių palūkanų (Viso: 1100,00 Lt) kartu priteisiant visas bylinėjimosi išlaidas.

Skolininkas Vardenis Pavardenis savo įsipareigojimo sumokėti 1000 Lt skolos nevykdo, nors paslaugos buvo suteiktos ir už jas buvo pažadėta atsiskaityti, tačiau pilnai atsiskaityta nebuvo, todėl iš skolininko yra pagrįstai reikalaujama priteisti skolą, įstatymines palūkanas bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

(faktinis reikalavimo pagrindas)

Teismo prašau iš Vardenio Pavardenio, a/k ???, gyv. ?????

(v., pavardė, adresas, a. k. arba juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, a. s. Nr., kredito įstaigos rekvizitai)

priteisti: 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų) UAB „Įmonė“, adr. Gedimino pr. 1, LT- 01121 Vilnius, į/k 15168461, a/s LT15616848186485, AB Ūkio bankas, PVM mokėtojo kodas LT15641864, naudai

(suma žodžiais, kam)

5 %  metines palūkanas skaičiuojant  nuo 2012-03-17 iki 2014-03-17, kas sudaro viso 100,00 Lt, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo,

(metinių palūkanų nuo  priteistos sumos  nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo dydis procentais)

bylinėjimosi išlaidas:  žyminį mokestį 14 Lt, viso: 1114,00 Lt (tūkstantis šimtas keturiolika litų, 00 ct.).

Siekiant užtikrinti reikalavimo įvykdymą ir vadovaujantis CPK 144-152 str. 433 str. 1 d. 5 p., prašau Gerbiamą Teismą taikyti  laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant skolininko Vardenio Pavardenio, a/k ????, gyv. ????, nekilnojamąjį turtą, o jo nesant – pinigines lėšas pareiškimo kainos su bylinėjimosi išlaidomis ribose, kadangi jų nesiėmus yra reali grėsmė, kad prievolės įvykdymas gali pasunkėti ar tapti negalimu. Teismui nurodome, jog duomenys apie skolininko turtą kreditoriui nėra žinomi.

Laikinąsias apsaugos priemones prašome taikyti nepranešus skolininkui, nes yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (LR CPK 148 str. 1 d.).

Skolininkas, jau ilgą laiką negrąžindamas skolos, elgiasi nesąžiningai, vengia bent kokių kontaktų bei bendradarbiavimo, kas sudaro pakankamą pagrindą manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti negalimas.

(motyvai, dėl kurių prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones)

 

Tvirtiname, jog nėra LR CPK 431 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų.

 

PRIDEDAMA:

1.      Pareiškimo nuorašas;

2.      2012-03-17 PVM sąskaitos-faktūros kopija (2 egz.);

3.      Išrašai iš elektroninio pašto (2 egz.);

4.      Pasižadėjimo sumokėti kopija (2 egz.);

5.      Kiti dokumentai (2 egz.);

6.      UAB „Įmonė“ įstatų kopija (tik teismui);

7.      UAB „Įmonė“ vadovo teises ir pareigas patvirtinančio dokumento kopija (tik teismui);

8.      Žyminio mokesčio kvitas (tik teismui)

 

UAB „Įmonė“ direktorius:

 

Vardauskas Pavardauskas

vardas, pavardė                                       parašas

 

 

A.V.

 

Call Now ButtonPaskambinkite

Pin It on Pinterest

Share This