UAB “Ramateksas” kreditorių susirinkimas

PRANEŠIMAS

2019 m. balandžio 4 d.

Vilnius

Pranešame, kad 2019 m. balandžio 16 d., 10.00 val., adresu: Rinktinės g. 55-211, Vilnius (Verslas ir teisė – UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ patalpose), šaukiamas bankrutuojančios UAB „Ramateksas“ (įmonės kodas – 123942628, adresas – Salininkų g. 101, LT-02210 Vilnius) kreditorių susirinkimas. Neįvykus 2019 m. balandžio 16 d., 10.00 val., kreditorių susirinkimui, pakartotinis UAB „Ramateksas“ kreditorių susirinkimas šaukiamas 2019 m. balandžio 23 d., 10.00 val. adresu: Rinktinės g. 55-211, Vilnius.

Darbotvarkė:

  1. Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo.
  2. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo.
  3. Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo.
  4. Dėl disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos nustatymo.
  5. Dėl įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui įmonės vardu pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi.
  6. Dėl informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarkos patvirtinimo.
  7. Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos patvirtinimo.
  8. Dėl siūlymo teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą.

Informuojame, kad su kreditorių susirinkimo darbotvarke susijusią informaciją ir dokumentus administratorius pateiks kreditoriui gavęs raštu pateiktą prašymą. Kreditorių susirinkimo medžiaga bus pateikta ne anksčiau kaip likus 3 dienoms iki kreditorių susirinkimo.

Call Now ButtonPaskambinkite

Pin It on Pinterest

Share This